Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju

 

Nawigacja

*** Pierwsza pomoc Bezpieczna droga do szkoły Bezpieczny Internet Bezpieczna woda Bezpieczne ferie Bezpieczny stok Karta Rowerowa Turniej Wiedzy Pożarniczej Jak się uczyć Matematyka jest OK Sprawdź się Bezpieczny wypoczynek Dla Nauczycieli Edukacja ekologiczna E-podręczniki Dajemy Dzieciom Siłę Ekokalendarz Egzamin ósmoklasisty Informacje o szkołach ponadpodstawowych

Warto wiedzieć

Bezpieczny Internet

BEZPIECZNY INTERNET

Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji oraz edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać ludzi z całego świata, a przede wszystkim ułatwia naukę i pracę. W obecnych czasach globalna Sieć jest czymś niezwykle potrzebnym, a w przyszłości na pewno stanie się wręcz niezbędna. Jednak najwspanialsze możliwości komputera i Internetu nie mogą nam przysłonić świadomości tego, że w Sieci możemy spotkać wiele zagrożeń. Konieczna jest zatem edukacja mająca na celu przekazanie zasad bezpiecznego korzystania z Sieci. Zachęcamy do korzystania z zamieszczonych informacji oraz materiałów i życzymy tylko bezpiecznego serfowania!

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

Dekalog praw i obowiazków cyfrowego obywatela

Ulotka Jak zabezpieczyć dowody przemocy

Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat
 

 

                                

Raport z działalności zespołu Dyżurnet.pl za 2014 rok o potencjalnie nielegalnych treściach znajdujących się w Internecie, zagrażających najmłodszym użytkownikom sieci

 

COPPA - ochrona prywatności i sposób zbierania danych osobowych dzieci poniżej trzynastego roku życia

Dziecko w Sieci

DBI 2018 obchodzić będziemy 6 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią. Podczas obchodów DBI 2018 chcemy podkreślić także to, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

DBI obchodzić będziemy 7 lutego 2017 r. pod hasłem „Razem zmieniamy internet na lepsze”. Podczas zbliżającej się 13. edycji wydarzenia w Polsce organizatorzy chcą zwrócić uwagę na rolę każdego użytkownika internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Podczas obchodów DBI szczególnie podkreślony zostanie potencjał internetu, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.

W 2016 Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) będziemy obchodzić 9 lutego pod hasłem Lepszy Internet zależy od Ciebie!

10 lutego 2015 r. już po raz 11 obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerami są w tym roku także Microsoft i Facebook. Wydarzenie zostało objete honorowym patronatem przez Joannę Kluzik-Rostkowską, Minister Edukacji Narodowej, prof. Lenę Kolarską-Bobińską, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Andrzeja Halickiego, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Magdalenę Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka.

Hasło tegorocznych obchodów „Razem tworzymy lepszy Internet” (“Let’s create a better Internet together”) będzie zwracało uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Będziemy również zwracali uwagę na potencjał sieci oraz różne mozliwości jej zastosowania - w edukcji, w kontaktach z rówieśnikami, a także jako formę twórczej rozrywki. 

W roku 2014 Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzić będziemy 11 lutego. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane będą pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”. Tegoroczne obchody DBI mają na celu zwrócić uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Więcej informacji na stronie www.dbi.pl

W roku 2013 DBI  obchodzimy 5 lutego. Tematem przewodnim międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu są prawa i obowiązki cyfrowego obywatela. Wszystkie działania będą realizowane pod hasłem "Serfuję. Respektuję". Podczas tegorocznych obchodów DBI chcemy zwrócić uwagę na to, że każdy internauta ma prawo wykorzystywać potencjał sieci do samorealizacji, zdobywania informacji, nauki czy zabawy - ponosi jednak odpowiedzialność za swoje działania w Internecie. Podczas serfowania w Sieci powinien pamiętać o szanowaniu innych jej użytkowników i respektowaniu ich praw.

Źródło: http://www.saferinternet.pl/pl/co-to-jest-dbi

Wszelkie informacje o przebiegu Dnia Bezpiecznego Internetu publikowane są w serwisie www.dbi.pl oraz www.dzieckowsieci.pl. Dzieci znajdą też informacje o DBI w serwisie www.sieciaki.pl.

Zapraszamy na strony: www.dbi.pl   www.dzieckowsieci.pl   www.sieciaki.pl

 

 

 

Netykieta jest zbiorem niepisanych reguł dobrego zachowania użytkowników Internetu.
Nie jest ona kontrolowana ani sankcjonowana przez żadne organizacje, ale stosowanie się do niej może ułatwić komunikację między użytkownikami sieci.
Netykieta określana jest niekiedy mianem elektronicznego savoir vivre.

Podstawowe zasady netykiety

Oto kilka podstawowych zasad netykiety. Ich stosowanie pozwoli na sprawną i efektywną pracę w sieci nie tylko Tobie, ale i innym użytkownikom Internetu.

 • Staraj się sprawdzać/kontrolować pocztę codziennie.
 • Staraj się nie przekraczać wyznaczonego limitu przestrzeni dyskowej przyznanej dla Twojego konta.
 • Usuwaj przeczytane wiadomości i zbędne pliki z serwera, tak by nie zajmować niepotrzebnego miejsca na jego dysku.
 • Kontroluj swoje dyskietki i pliki dyskowe programami antywirusowymi.
 • Przed wysłaniem załącznika do listu, sprawdź go programem antywirusowym.
 • Jeśli chcesz wysłać pocztą elektroniczną duży plik do konkretnej osoby - ustal z odbiorcą, czy może przyjąć tak duży załącznik. Ewentualnie podziel go na kilka listów lub skompresuj, używając specjalnych programów kompresujących.
 • Nie rozsyłaj żadnych reklam bądź informacji do użytkowników, którzy wcześniej nie wyrazili zgody na taką korespondencję.
 • Wypełniaj zawsze pole temat (ang. subject) listu i to zgodnie z treścią listu.
 • Nie nadawaj listom wysokiego priorytetu ważności, jeśli nie jest to niezbędne.
 • Żadna linia listu nie powinna mieć więcej niż 70 znaków. Dłuższe linie mogą sprawiać problemy niektórym systemom pocztowym.
 • Kiedy odpowiadasz na wiadomość/list, staraj się nie cytować całego listu, a jedynie tę część, której dotyczy Twoja odpowiedź.
 • Staraj się pisać zwięźle i na temat.
 • W jednym liście poruszaj tylko jedno zagadnienie. Nie pisz listów składających się z dużej liczby stron.
 • W listach umieszczaj krótki podpis (sygnaturę). Powinien on zawierać Twoje imię, nazwisko, adres, ewentualnie telefon i nie powinien być dłuższy niż 4 linijki.
 • Przestrzegaj warunków licencji i praw autorskich, cytując - podaj autorów.
 • Nie używaj słów i zwrotów powszechnie uznanych za wulgarne.
 • Pisz zawsze małymi literami, chyba że chcesz wyrazić szczególne emocje.
 • Odpowiadając na wiadomość na grupie dyskusyjnej (w większości przypadków program pocztowy automatycznie kieruje odpowiedź na tę listę), sprawdź w nagłówku listu do kogo został przez program zaadresowany - na listę, czy też na prywatny adres autora listu.
 • Zanim wyślesz list, zapoznaj się z opisem tematów poruszanych na danej liście czy w grupie (każda lista dyskusyjna i grupa usenetowa ma krótką adnotację określającą jej charakter). Nie wysyłaj listów do grupy, która nie jest związana tematycznie z treścią listu.
 • Na niektórych listach panuje duży ruch, dzięki czemu Twoja skrzynka może zostać wypełniona przesyłkami. Subskrypcję do tych list dyskusyjnych należy ograniczać do niezbędnego minimum, uwzględniając limit miejsca na dysku, własne możliwości czytania na bieżąco nadsyłanych przesyłek oraz inne możliwości techniczne.

Źródło: www.interklasa.pl

Zasady bezpiecznej pracy z komputerem

Ćwiczenia relaksacyjne oczu