Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju

 

Nawigacja

*** Patron Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Świetlica szkolna Biblioteka szkolna Pedagog szkolny Psycholog Logopeda Pielęgniarka szkolna Świetlica opiekuńczo-wychowawcza Realizowane programy Program obchodów 70-lecia szkoły Media o nas

O szkole

***

 

 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku Zdroju to szkoła publiczna, która realizuje swoje zadania na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty oraz Statutu Szkoły.


Do szkoły uczęszczają dzieci mieszkające w obwodzie miasta Trzcińska-Zdroju oraz wsi Klasztorne, Strzeszów, Drzesz i Antoniewice.


Szkołę tworzy 221 uczniów skupionych w 10 oddziałach oraz 20 wykwalifikowanych nauczycieli.


Pracujemy w systemie jednozmianowym. Nauka rozpoczyna się o godzinie 8.20.


Uczniowie i rodzice mają możliwość wpływu na życie szkoły.


Staramy się, aby nasza szkoła była bezpieczna i przyjazna dla dzieci. Chcemy przygotować naszych uczniów do samodzielnego życia, nauczyć jak zdrowo żyć, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz uwrażliwić na drugiego człowieka, na przyrodę i sztukę.


Dążymy, aby nasi absolwenci byli odpowiedzialnymi, prawymi i mądrymi ludźmi.