Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju

 

Nawigacja

*** Sekretariat Dzwonki Konsultacje dla Rodziców Kalendarz roku szkolnego Dodatkowe dni wolne Podstawa programowa WDŻ - tematy zajęć Dokumenty szkolne PSO Ewaluacja zewnętrzna Zapisy do klasy I na rok szk. 2018/2019 Nabór na wolne stanowisko nauczyciela Pomoc finansowa w roku szkolnym 2016/2017 Dożywianie Dowozy uczniów Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników Wyprawka pierwszoklasisty Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2017/2018 Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019 Regulamin ZFŚS Rządowy Program "Dobry Start"

Informacje

Rządowy Program "Dobry Start"

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU ,,DOBRY START”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju informuje, iż w dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start”.

W związku z powyższym,  rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje na dzieci rozpoczynający rok szkolny do ukończenia 20 roku życia, a na dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole do ukończenia przez nie 24 roku życia. 

Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzone są w :

1. jednostce organizacyjnej gminy, w której prowadzone są postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego (Ośrodek Pomocy Społecznej)

2. jednostce organizacyjnej powiatu, w której prowadzone są postępowania w sprawie dodatku wychowawczego lub dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy – w przypadku świadczenia dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą.

Wniosek o świadczenie dobry start będzie można składać już od 1 lipca 2018 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną – papierową.

WAŻNE! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny, świadczenie dobry start otrzymają nie później niż do 30 września. W przypadku złożenia wniosku w późniejszych miesiącach, gminy będą miały czas maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne !

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole.

W przypadku przyznania świadczenia dobry start nie będzie wydawana decyzja administracyjna – będą one wydawane tylko w przypadku odmowy przyznania świadczenia i w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie dobry start jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.