Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju

 

Nawigacja

*** Pierwsza pomoc Bezpieczna droga do szkoły Bezpieczny Internet Bezpieczna woda Bezpieczne ferie Bezpieczny stok Karta Rowerowa Turniej Wiedzy Pożarniczej Jak się uczyć Matematyka jest OK Sprawdź się Bezpieczny wypoczynek Dla Nauczycieli Edukacja ekologiczna E-podręczniki Dajemy Dzieciom Siłę Ekokalendarz Egzamin ósmoklasisty Informacje o szkołach ponadpodstawowych

Warto wiedzieć

Bezpieczna woda

Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda”

Akcja „Bezpieczna Woda" jest inicjatywą Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale stanowiącą również cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców, jak i dla całego środowiska wodniackiego.

Celem akcji „Bezpieczna woda" jest popularyzacja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Akcja obejmie swym zasięgiem, w zakresie informacyjno-edukacyjnym, szkoły na terenie całego kraju, natomiast działania promocyjne skoncentrowane zostaną na obszarach wodnych: kąpieliskach, stanicach wodnych, marinach itp.

Ministerstwo Sportu i Turystyki będzie realizować Akcję „Bezpieczna Woda" we współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polską Organizacją Turystyczną, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji i Centrum Turystyki Wodnej PTTK.

W założeniach efektem planowanej Akcji będzie zmniejszenie liczby wypadków podczas letniego wypoczynku poprzez wykształcenie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży szkolnej uprawiających sporty i rekreację wodną.

Ministerstwo Sportu i Turystyki na potrzeby Akcji „Bezpieczna Woda" opracowało zestaw materiałów informacyjno-edukacyjnych dostępnych tutaj.