Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju

 

Nawigacja

SP w Trzcińsku-Zdroju Fakty z historii szkoły Kadra kierownicza od roku 1945 Katechizacja od roku 1945 Wspomnienia 60-lecie szkoły Jubileusz 70-lecia

Historia

Fakty z historii szkoły

Ciekawe fakty z historii szkoły z lat 1945 - 2000, na podstawie kronik szkolnych oraz własnych wspomnień, wybrała i opracowała pani Aniela Sokólska - nauczycielka pracująca w naszej szkole w latach 1960 - 1990.

 

LATA CZTERDZIESTE
 

W roku 1945 nauczyciele nie otrzymali zapłaty pieniężnej, tylko ekwiwalent w postaci spirytusu gorzelnianego lub kuponów na wyroby włókiennicze. Po tę zapłatę nauczyciele jechali furmanką do Chojny.

 

 

Pierwsze nauczycielki, p. Helena Pieńkowska i Julia Banach (siostry) były absolwentkami słynnego Liceum w Krzemieńcu.

 

 

Od lewej siedzą: Tomasz Przetacznik (kierownik szkoły), ks. Tadeusz Sorys, Stanisław Sorys (ojciec Tadeusza);
Od lewej stoją: Urszula Wolna, Jan Sokólski, Janina Szczepańska, Janina Janusz.

 

W 1945 roku w szkole pracowały 3 nauczycielki z 52 uczniami. W 1965 roku – 22 nauczycieli z 675 uczniami.

 

 

W latach 1945-49 kierownik szkoły jeździł bryczką na konferencję powiatową do Dębna.

 

W pierwszych latach po wojnie było duże zróżnicowanie wiekowe uczniów danej klasy, np. w 1949 w klasie siódmej byli uczniowie mający 19 lat i 14 lat.

 

 

We wrześniu 1945 w Trzcińsku było już około 1000 Polaków , byli to zdemobilizowani żołnierze, przymusowi robotnicy III Rzeszy, repatrianci ze Wschodu, przesiedleńcy z centralnej Polski. Różnice językowe i obyczajowe były przyczyną konfliktów i antagonizmów między uczniami. Szkoła kilka lat pracowała nad integracją społeczeństwa.

 

Nauczyciele szczególnie doświadczeni przez II wojnę światową

 • Wiele lat na nieludzkiej ziemi

 • Janina Szczepańska
 • Hipolit Lenard
 • Józef Kuźmiński
 • Zbigniew Przetacznik – uczestnik kompanii wrześniowej
 • Jan Sokólski – przymusowy robotnik III Rzeszy

 

W pierwszych latach po wojnie szkoła prowadziła kursy wieczorowe dla analfabetów (ludzie nie umieli się podpisać), którzy podpisując się stawiali krzyżyki. Wiele osób skorzystało z tej formy, nauczyło się czytać i pisać proste teksty.

 

Stoją od lewej: Jan Sokólski (Trzcińsko Zdrój), Hipolit Lenard (Rosnowo), Waleria Wolska (Góralice), Kazimiera Ziobrowska (Dobropole), Edwarda Szamałek, Franciszek Saja (Góralice), Feliks Górka (insp.szk. Dębno), Zbigniew Przetacznik (Brwice), Urszula Wolna (Trzcińsko  Zdrój), Janina Janusz (Trzcińsko Zdrój), Bronisława Szczepańska (Piaseczno). 
Siedzą od lewej: Tomasz Przetacznik (kierownik SP Trzcińsko Zdrój), Janina Szczepańska (Trzcińsko Zdrój), Wacław Kraszewski (insp. szk. Dębno), Rozalia Kardyś (Góralice), Stanisław Sorys (Trzcińsko Zdrój)

 

LATA PIĘĆDZIESIĄTE

 

W latach pięćdziesiątych rozpoczęły swoją działalność szkoły wieczorowe dla pracujących. Wiele osób uczęszczało po kilka lat, aby uzyskać  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Zakłady pracy dbały o uzupełnienie wykształcenia przez swoich pracowników(np. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Warsztaty naprawcze ZNMR, PGR-y itd.).

 

Kadra pedagogiczna z uczniami - rok szkolny 1958/59

Od lewej: Andrzej Clebowicz, ks. Mieczysław Ruta, Krystyna Mijas, Alfreda Adamczyk, Jan Sokólski, Zbigniew Przetacznik, Janina Szczepańska, Stanisław Adamczyk, Genowefa Szwed, ks. Kazimierz Anuszkiewicz, Janina Janusz, (wyżej) Jerzy Zwoliński, Agnieszka Majdan, Hipolit Lenard.

 

 

W 1959 roku w szkole odbyła się niecodzienna uroczystość. Pani Janina Szczepańska obchodziła 50 lecie pracy pedagogicznej. W swoim zawodzie pracowała 58 lat, rozpoczynała jeszcze w szkole austriackiej w  czasie zaborów póżniej uczyła w okresie międzywojennym i na Syberii. Rada Państwa nadała jej Order Sztandaru Pracy II klasy.

 

 

LATA SZEŚĆDZIESIĄTE

 

„Kiedy razem się zbierzemy, zewsząd radość nas owionie ......”

Przez wiele lat „Polonez  towarzyski” rozbrzmiewał na konferencjach rejonowych ZNP. Rejon Trzcińska Zdroju obejmował Rosnowo, Gogolice, Chełm Górny, Narost, Piaseczno, Stołeczną, Góralice, Dobropole, Strzeszów. Spotkania miały charakter szkoleniowy, obowiązkowo uczestniczyli w nich nauczyciele szkół i przedszkoli, wychowawcy Domu Dziecka – gościli przedstawiciele władz powiatowych.

W latach sześćdziesiątych Dzień Nauczyciela obchodzono 20 listopada. Z tej okazji w Dębnie odbyły się powiatowe akademie. Nauczyciele odświętnie ubrani jechali ciężarówką, tam spotykali swoich kolegów z całego powiatu (ponad 60 szkół). Po części oficjalnej były atrakcyjne występy artystów Operetki Szczecińskiej, a nawet Estrady z Warszawy.

 

1 marca 1965 roku nastąpił podział na 2 szkoły, 180 uczniów i 5 nauczycieli odeszło do szkoły nr 2  na ulicy Dworcowej.

 

W roku 1967 pierwszy z nauczycieli tej szkoły Kazimierz Sandulak uzyskał dyplom magistra historii.

 

Rok szkolny 1967/68 Kuratorium Oświaty i Wychowania ogłosiło Rokiem Postępu Pedagogicznego. Zobowiązywało to nauczycieli do nowatorstwa metod, form, pomocy. Realizowano zagadnienia wychowania regionalnego i morskiego. Szkoły prezentowały swój dorobek na Sesji postępu w Szczecinie.

 

15 czerwca 1967 – pierwsi absolwenci VIII klas (70 osób), a ostatni  w czerwcu 2000 roku (58 osób).

 

13 marca 1968 roku samorząd szkolny podjął uchwałę zorganizowania zbiórki pieniężnej na budowę pomnika szpitala Centrum Zdrowia Dziecka. Na ten cel przekazano kwotę 700zł.

 

W środę 4 czerwca 1969 roku przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego pan Kazimierz Tarasowicz wręczył młodzieży sztandar szkoły. W doniosłej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych, miejskich, delegacje zakładów pracy, instytucji, rodzice i uczniowie.

 

14 października 1969 roku uczczono 105 rocznicę urodzin patrona szkoły Stefana Żeromskiego (warty honorowe, apel, konkursy, wieczornica).

 

Co roku jesienią starsi uczniowie pracowali na wykopkach i tak od 1 – 19 października 1969 roku dzieci zebrały 350 ton ziemniaków w pobliskich PGR – ach. Zarobiły 21 297zł. Pieniądze przekazano na klasowe książeczki SKO.

 

 
 

LATA SIEDEMDZIESIĄTE

 

W lutym 1971 roku uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zebrali 2151zł na rzecz odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku przesłał podziękowanie za nasz wkład w ratowaniu Pomnika dziejów i kultury Narodu Polskiego.

 

 

W roku szkolnym 1972/73 wprowadzono odznakę „Wzorowy uczeń” na półrocze wręczono 35 odznak. W szkole było w tym czasie 413 uczniów.

 

 

10 października 1973 roku naszą szkołę odwiedziła delegacja nauczycieli ze szkoły nr 3 ze Schwedt. Na czele delegacji stał dyrektor Waldemar Mogdaus. Nawiązano współpracę między szkołą polską i niemiecką. Uczniowie rozgrywali różne mecze, nauczyciele spotykali na imprezach towarzyskich , wspólnie obchodziliśmy Dzień Nauczyciela w Trzcińsku i w Schwedt. Zapoznawaliśmy się z szeroką działalnością naszych kolegów zza Odry. Ta współpraca trwała kilka lat.

 

(Te początki integracji przerwały strajki i ruch Solidarnościowy, nie było można tak swobodnie przekraczać granicę). Porozumiewaliśmy się z Niemcami po rosyjsku (w kontaktach osobistych) i przy pomocy pana Kazimierza Tarasowicza, który pełnił rolę tłumacza.

 

 

Rok 1974 szkoła przyjmuje jednolity system wychowawczy, przyjmuje do realizacji dwa pierwsze elementy tego systemu:

 • organizacja pracy wychowawczej w klasie
 • organizacja życia  wewnątrzszkolnego

Młodzież podzielono na 3 grupy wiekowe:

 • Pacholęta -  klasy I – III
 • Sztubacy   - klasy IV – V
 • Żacy         -  klasy VI – VIII

 

Rok szkolny 1975/76 – od 1 września 1975 roku rozpoczyna swoją działalność Zbiorcza Szkoła Gminna, której siedzibą została dotychczasowa Szkoła Podstawowa nr 1. Gminnym Dyrektorem Szkół został mgr Stanisław Gralak jego zastępcą Kazimierz Sandulak. Do szkoły dowożone są starsze dzieci z Chełmu Górnego i Dolnego, Gogolic, Rosnowa, Rosnówka i Górczyna. Dochodzą pieszo wszystkie dzieci ze Strzeszowa . Pracą szkoły kieruje Ryszard Nowicki.

 

Dyrektor zarządza organizację  gabinetów przedmiotowych, uczniowie przyjmują Kodeks Ucznia.

 

Stoją od lewej: Jan Sokólski, Stanisław Sitkowski, Stanisław Gralak (gminny dyrektor szkół), Ryszard Nowicki (z-ca dyrektora szkoły), Zbigniew Przetacznik, Kazimierz Sandulak (z-ca gminnego dyrektora szkół d/s wychowawczych).
Siedzą od lewej: Aniela Sokólska, Teresa Kuźmińska, Barbara Lewandowska, Jadwiga Panek, Halina Szczepankiewicz, Wiesława Zalewska.
Na dole: Hipolit Lenard, Jerzy Zwoliński.

 

23 sierpnia 1976 roku Szkoła nr 2 przy ulicy Dworcowej 25 została połączona ze Zbiorczą Szkołą Gminną. W budynku przy ulicy Dworcowej 25 ulokowano klasy młodsze I – III oraz jedno ognisko przedszkolne, w budynku przy ulicy 2 Lutego, klasy IV – VIII i drugie ognisko.

 

W roku szkolnym 1977/78 zgodnie z uchwałą Rządu i Ministra Oświaty i Wychowania o wdrażaniu szkoły średniej nastąpiło upowszechnienie wychowania przedszkolnego dla wszystkich dzieci 6 – letnich w przedszkolach, oddziałach i ogniskach przedszkolnych. Na zajęcia w ogniskach zaplanowano 18 godzin tygodniowo, dzieci uczyły się czytania w zakresie 22 liter i przygotowywały się do pisania. Te dzieci miały ukończyć szkołę 10-letnią. Nauczyciele klas młodszych kształcili się na zajęciach NURT (Nauczycielski Uniwersytet Radiowo-telewizyjny). Większość nauczycieli w ciągu 6 lat nauki przygotowało się do pracy w klasach I-III 10-letniej szkoły średniej. Każdy rok nauki w ramach NURT kończył się egzaminem.

 

Rok szkolny 1978/79 rozpoczął się 20 sierpnia a skończył 7 czerwca. Zima wyjątkowo mroźna i śnieżna – dwutygodniowa przerwa w nauce z powodu warunków atmosferycznych. Udział pracowników w odśnieżaniu miasta.

 

 
 

LATA OSIEMDZIESIĄTE

Pierwsze medale Komisji Edukacji Narodowej w Gminie 14 października 1980 roku medale otrzymali:

·        Helena Szopik – Chełm Górny

·        Jan Sokólski    -  Trzcińsko Zdrój

 

 

 

 

20 grudnia 1980 roku (sobota) w szkole powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

 

 

Od 1 września 1984 roku rozwiązano urząd Gminnego Dyrektora Szkół. Szkoła Podstawowa stała się samodzielną placówką, dyrektorem szkoły została mgr Wiesława Pacyk. Powstał nowy urząd Inspektor Oświaty i wychowania to stanowisko objęła mgr Zofia Łączyńska, równocześnie powołano Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (działa do chwili obecnej).

 

 

1 listopada 1986 roku inspektorem zostaje Józef Kluczenko.

 

 

W roku szkolnym 1986/87 wprowadzono dwa tygodniowe plany zajęć szkolnych. Pierwszy – pięciodniowy od poniedziałku do piątku, drugi – sześciodniowy od poniedziałku do soboty. Plan sześciodniowy obowiązywał raz w miesiącu.

 

 

1 września – piątek – 1989 roku oddaliśmy hołd wszystkim walczącym o niepodległość Polski w 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

 

 

LATA DZIEWIĘĆDZIESIĄTE


Od września 1990 roku rozpoczyna się w szkole nauczanie języka angielskiego i religii.
 


W czerwcu 1992 roku uczniowie klas ósmych podziwiali dzieło Kossaka i Styki „Panoramę Racławicką”.

 


15 września 1995 roku – 50 lecie szkoły
(wystawa prac artystycznych nauczycieli, fotografie z przeszłości, wspomnienia pierwszych absolwentów, występy artystyczne).


 


Od 2 do 10 października 1995 roku w ramach projektu RAA młodsi uczniowie z naszej szkoły spotkali się w Lubniewicach z kolegami ze Schwedt.

 


Rok 1997 – rozgrywki sportowe „Siódme poty” w Baniach. Impreza zorganizowana przez Szczecińską Telewizję.


6 czerwca 1998 roku grupa uczniów z naszej szkoły zwiedza Sejm.

 

 

Rok 1998 – pierwsze nowoczesne toalety wewnątrz budynku. Koniec z przestarzałymi wc na podwórku.

 

 


Bal karnawałowy w klasach I - III tym razem pod hasłem "Krasnoludkowo - powiat Bajkowo"


Rok 1999 – młodzież odpowiedziała na apel fundacji „Serce”. Zebrano na ten cel 143zł.

 


Pierwsze komputery zakupione ze środków z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa – listopad 1999 rok.


Kraków – 15.12.1999 rok – szkoła otrzymuje tytuł honorowego członka Stowarzyszenia LIVER. 


Czerwiec 2000 - ostatnie ósme klasy opuszczają mury szkoły.Dwa dni później zakończenie roku szkolnego klas I -VI również w amfiteatrze.

 

 
 
 

ROK SZKOLNY 2000 - 2001

Podczas wakacji wyburzono na boisku szkolnym stare ubikacje, wylano betonową nawierzchnię pod tartan (będzie położony wiosną), a część boiska wyłożono kostką brukową. 
Rok szkolny 2000/2001 rozpoczął uroczysty apel.

 


8.IX. 2000 roku - jak co roku włączyliśmy się do akcji „Sprzątania Świata”.


13.X. 2000 roku - święto szkoły oraz pasowanie uczniów klas I.

 


14.X. 2000 roku – jesienny festyn „Święto pieczonego ziemniaka” przygotowany przez Mariannę Jakowiecką i Jacka Limanówkę.

Było kolorowo, pomysłowo i wesoło. W kilkugodzinnych zmaganiach artystyczno – zręcznościowych uczestniczyli wszyscy – dzieci, rodzice i wychowawcy. Na zakończenie festynu wspólne ognisko.


6.XII. 2000 roku – Mikołaj z workiem słodkości.


22.XII. 2000 roku – Jasełka wprowadziły wszystkich w nastrój świąt Bożego Narodzenia.


23.I. 2001 roku – gościliśmy w szkole Babcie i Dziadków.


1.VI. 2001 roku – parlament dziecięcy obradował w Ratuszu Miejskim pod hasłem „Jesteśmy dziećmi Świata”. Wypracowane wnioski przekazano przewodniczącej Rady Miejskiej p. Róży Ryczańczyk. Młodzi parlamentarzyści z rąk burmistrza p. Zbigniewa Łodziewskiego otrzymali symboliczne klucze do miasta na czas trwania Dni Trzcińska.


W tym samym dniu odbyły się biegi uliczne. Drużynowo zwyciężyli uczniowie naszej szkoły. Nagrody wręczył dyrektor MOS z Gryfina p. Jan Podleśny.

2.VI.2001 roku – oficjalne otwarcie boiska szkolnego, w którym uczestniczyli: wicewojewoda G. Jankowski, administrator AWRSP p. B. Nowicka, prezes RIO p. J. Hordacewicz, proboszcz naszej parafii ks. Kanonik Bolesław Dąbrowski, dyrektor delegatury KO p. Ryszard Lejman, przedstawiciel samorządów powiatu Gryfińskiego, władze miejskie burmistrz Zbigniew Łodziewski i z – ca burmistrza Jerzy Zgoda, młodzież szkolna, rodzice i nauczyciele.

 
15.VI.2001 roku – biwak w Baniewicach zorganizowany przez wychowawców klas VI p. Jacka Limanówkę i p. Sylwestra Kupca. Wiele atrakcji dostarczył gospodarz ośrodka wypoczynkowego p. Ryszard Kiełek 345 Kawaler Orderu Uśmiechu.

 
 


22.VI.2001 roku – zakończenie roku szkolnego:

·        wręczenie nagród za naukę i zachowanie,

·        rozstrzygnięcie Całorocznych Konkursów Szkolnych,

·   przekazanie sztandaru (Konrad Sokólski, Katarzyna Raźniewska, Aleksandra Bratkowska dla Beaty Krukowskiej, Magdy Noga i Dawida Rosołka).

·        podsumowanie roku szkolnego – największy sukces - nasza szkoła  najlepszą sportową podstawówką w powiecie w roku szkolnym 2000/2001.

·        pożegnanie klas VI.

 


25 – 29.VI.2001 rok – Rok szkolny zakończył się, a w szkole nastąpiły przeprowadzki. 
Z budynku szkolnego przy ulicy 2-go Lutego 3 do Góralic „wyprowadziło się” Gimnazjum, a klasy I – III z budynku przy ulicy Dworcowej 25 „przeniosły się” do budynku przy ulicy 2-go Lutego 3 i rozpoczęło się malowanie, porządkowanie, układanie itd.