Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju

 

Nawigacja

SP w Trzcińsku-Zdroju Fakty z historii szkoły Kadra kierownicza od roku 1945 Katechizacja od roku 1945 Wspomnienia 60-lecie szkoły Jubileusz 70-lecia

Historia

SP w Trzcińsku-Zdroju

Poniżej fotografie budynku Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju przed rokiem 1945 i dzisiaj

Widok od ulicy 2 Lutego

                    

Widok od ulicy Kościelnej

                 

Archiwalne fotografie budynku szkolnego podarowali Szkole Państwo Krystyna i Tadeusz Kołuccy

Lata

Wydarzenia

     15.09.1945

Zorganizowanie Szkoły Podstawowej w budynku przy ulicy 2 Lutego 3

1946/47

Powołanie Szkoły Podstawowej, która staje się zbiorczą dla uczniów po czwartej klasie z okolicznych wsi: Rosnowo, Góralice, Gogolice, Piaseczno, Stołeczna, Dobropole, Tchórzno, Narost, Brwice, Strzeszów

1947/58

Funkcjonowanie internatu przyszkolnego przy ulicy Chojnickiej 2

15.03.1965

Otwarcie drugiej Szkoły Podstawowej przy ulicy Dworcowej 25. Szkoła macierzysta przy ulicy 2 Lutego 3 przyjmuje numer 1.

1966

Powstanie ośmioklasowej Szkoły Podstawowej.

1975/76

Powołanie Zbiorczej Szkoły Gminnej z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1
im. Stefana Żeromskiego

23.08.1976

Połączenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Dworcowej ze Zbiorczą Szkołą Gminną. Przeniesienie klas I-III do budynku przy ulicy Dworcowej 25

II połowa lat osiemdziesiątych

Modernizacja budynku przy ulicy Dworcowej. Wybudowanie sali gimnastycznej i boiska sportowego.

1990

Usamodzielnienie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego.

01.09.1995

Powstanie Zespołu Szkół, w ramach którego działają:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
  • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
  • Podstawowe Studium Zawodowe
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych i Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieszczą się
w Ośrodku Szkolenia i Wychowania przy ulicy Chojnickiej.

1999/2000

Powstanie sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego i Gimnazjum.

Klasy I-III pozostają w budynku przy ulicy Dworcowej 25, a klasy IV-VI, I klasy gimnazjum i klasy ósme w budynku przy ulicy 2 Lutego 3.

2001/2002

Uchwałą Rady Miejskiej Gimnazjum zostaje przeniesione z Trzcińska-Zdroju do Góralic. Następuje likwidacja siedziby Szkoły Podstawowej w budynku przy ulicy Dworcowej 25.

Od roku szkolnego 2001/2002 w Trzcińsku Zdroju przy ulicy 2 Lutego 3 funkcjonuje sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego .

01.09.2017 Powstanie ośmioklasowej Szkoły Podstawowej.