Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju

 

Nawigacja

*** Aktualności - rok szkolny 2014/2015 2013/2014 Statut Oddziału Przedszkolnego Plan zajęć Ramowy rozkład dnia Miesięczne plany pracy Kalendarz imprez i uroczystości Dożywianie Sylwetka dziecka 6-letniego Galeria zdjęć 2013/2014 Galeria zdjęć 2014/2015

Oddział Przedszkolny

Miesięczne plany pracy

CZERWIEC
Krąg tematyczny:
1.    Dzieci z całego świata
2.    Moje podwórko
3.    Wkrótce wakacje

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:    
 budzenie zainteresowania własnym świętem
 rozwijanie mowy
 wzbudzanie zainteresowania życiem dzieci
 wykorzystanie w pracy różnorodnych materiałów
 rozwijanie umiejętności liczenia
 rozwijanie umiejętności wokalnych
 porównywanie warunków życia na różnych kontynentach
 rozwijanie sprawności manualnej
 umuzykalnienie dzieci
 wprowadzenie dzieci w świat wartości

 dodawanie i odejmowanie w zakresie dziesięciu
 wyrabianie u dzieci prawidłowego stosunku względem innych
 kształtowanie poczucia rytmu
 poznawanie właściwości fizycznych powietrza
 zapoznanie z etapami rozwojowymi pszczoły
 zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji
 uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem
 rozwijanie poczucia rytmu
 zwracanie uwagi na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek
 prezentowanie własnych umiejętności

 

MAJ
Krąg tematyczny:
1.    Nowinki z wiejskiego podwórka
2.    Wiosna na łące
3.    Poznajemy różne zawody
4.    Nasi kochani rodzice

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:    
 zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku
 utrwalanie nazw kolorów
 rozróżnianie i naśladowanie głosów wydawanych przez zwierzęta
 wzbogacanie doświadczeń plastycznych
 zapoznanie z rodzinami zwierząt; nazywanie rodziców i ich dzieci
 rozwijanie poczucia rytmu i muzykalności
 określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka
 podkreślanie wartości zdrowego odżywiania się
 poznawanie domów zwierząt żyjących na wiejskim podwórku
 rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu
 zapoznanie z cyklem rozwojowym żab
 zachęcanie do poruszania się
 poznawanie życia pszczół i mrówek
 rozwijanie mowy
 zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla
 rozwijanie umiejętności współpracy, kształtowanie prawidłowych relacji w grupie przedszkolnej
 rozwijanie poczucia rytmu
 zwracanie uwagi na przystosowanie się zwierząt do życia w danym środowisku
 poszerzanie doświadczeń plastycznych
 przybliżanie wiadomości na temat wybranych zawodów
 uświadamianie znaczenia pracy dla ludzi
 zapoznanie z pracą krawcowej
 projektowanie strojów
 rozwijanie słuchu fonematycznego
 rozwijanie poczucia rytmu
 zapoznanie z etapami powstawania chleba
 rozwijanie motoryki małej
 zachęcanie do wypowiedzi na temat przyszłości
 zapoznanie z działaniem magnesu
 stwarzanie sytuacji do dzielenia się opiniami na temat własnych rodziców
 rozwijanie myślenia
 wypowiadanie się na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami
 rozwijanie sprawności manualnej
 nauka piosenki
 wypowiadanie się na temat taty
 prezentowanie własnych możliwości

 

 

KWIECIEŃ
Krąg tematyczny:
1.    Jestem Polakiem i Europejczykiem
2.    Chciałbym być sportowcem
3.    Cuda i dziwy
4.    Mali strażnicy przyrody

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:    
 rozwijanie percepcji słuchowej
 utrwalanie znajomości swojego adresu
 przybliżenie charakterystycznych miejsc znajdujących się w swojej miejscowości
 rozwijanie sprawności manualnej
 zapoznanie z symbolami narodowymi
 poznawanie herbu Warszawy, nazwy miasta, jej pochodzenia oraz wybranych zabytków
 umuzykalnienie dzieci
 rozwijanie mowy i pamięci słuchowej
 rozwijanie umiejętności wokalnych
 zachęcanie do zabaw ruchowych
 rozwijanie słuchu fonematycznego
 rozwijanie orientacji przestrzennej
 zachęcanie do wspólnego odpoczynku z rodzicami
 zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem stadionu sportowego
 rozwijanie aktywności twórczej
 ćwiczenia kolorystyczne
 wyrabianie postawy proekologicznej
 wyrażanie wiedzy na temat naszej planety w ekspresji plastycznej
 rozpoznawanie kierunku linii melodycznej
 rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
 rozwijanie umiejętności liczenia
 poznawanie zjawiska powstawania dnia i nocy
 rozwijanie mowy
 rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 uświadamianie konieczności dbania o lasy
 rozwijanie poczucia troski o najbliższe otoczenie i odpowiedzialności za nie
 wyrażanie swoich obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej
 rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu
 rozwijanie poczucia rytmu i muzykalności
 uświadamianie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania
 wykonywanie prac użytecznych na rzecz najbliższego otoczenia
 uświadomienie konieczności dbania o środowisko naturalne
 rozwijanie narządów artykulacyjnych

 

MARZEC
Krąg tematyczny:
1.    W świecie teatru
2.    Wiosna, wiosna
3.    Wkrótce Wielkanoc

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:    
 rozwijanie mowy
 zachęcanie do zabaw w teatr poprzez zorganizowanie kącika teatralnego
 zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury
 rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej
 rozwijanie orientacji przestrzennej
 wykonywanie wspólnej całości z elementów
- inscenizowanie utworów wybranego autora
 zapoznanie z elementami marcowej pogody
 poznawanie oznak nowej pory roku
 poznawanie charakterystycznych zwiastunów wiosny
 rozwijanie umiejętności wycinania
 rozwijanie poczucia rytmu
 wyrażanie spostrzeżeń dotyczących wiosny w ekspresji plastycznej
 rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania
 zapoznanie z rozwojem tulipana
 poznawanie zwiastunów wiosny
 robienie porządków w najbliższym otoczeniu
 rozwijanie sprawności manualnej
 wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu
 rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem
 rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 poznawanie czynników potrzebnych roślinom do życia
 rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 ćwiczenia spostrzegawczości
 poznanie tradycji wielkanocnych

 

LUTY
Krąg tematyczny:
1.    Jestem samodzielny w kuchni
2.    Znamy te baśnie
3.    Chciałbym być matematykiem
4.    Muzyka jest wszędzie

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
 przygotowanie do nauki czytania
 zapoznanie z wyposażeniem kuchni
 poznawanie pór dnia
 uczenie się nakrywania do stołu
 umuzykalnienie dzieci
 rozwijanie sprawności manualnej
 rozwijanie mowy
 rozwijanie słuchu fonematycznego
 aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach
 rozpoznawanie bohaterów baśni
 zapoznanie z etapami powstawania książki
 zachęcanie do tworzenia własnych książeczek
 rozwijanie muzykalności i szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy
 rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 tworzenie własnych kompozycji z wykorzystaniem figur geometrycznych
 zachęcanie do kilku-zdaniowych wypowiedzi na temat baśni
 rozwijanie umiejętności liczenia
 zapoznanie z nazwami miesięcy
 zachęcanie do wspólnego działania
 zapoznanie z wagą szalkową
 rozwijanie wyobraźni
 rozwijanie umiejętności mierzenia długości
 rozwijanie umiejętności mierzenia objętości
 rozwijanie poczucia rytmu
 ukazanie roli batuty w pracy dyrygenta
 akompaniowanie na wykonanych instrumentach
 rozwijanie umiejętności wokalnych
 zapoznanie z odtwarzaczami muzyki stosowanymi dawniej i obecnie
 rozwijanie umiejętności dodawania
 zapoznanie z gamą C-dur
 wyrażanie nastroju muzyki F. Chopina w ekspresji plastycznej

STYCZEŃ

Krąg tematyczny:
1.    Zwierzęta są głodne
2.    Zabawy na śniegu
3.    Odwiedzili nas babcia i dziadziuś

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:    
- rozwijanie mowy
- wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków
- rozwijanie sprawności manualnej
- rozwijanie umiejętności wokalnych
- zapoznanie z nazwami dni tygodnia
- określanie wartości logicznej zdań
- rozwijanie aktywności twórczej
- zachęcanie do ruchu na świeżym powietrzu
- ukazanie niebezpieczeństw zagrażających dzieciom podczas zabaw na śniegu
- wyrażanie swoich przeżyć i spostrzeżeń w ekspresji plastycznej
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania
- rozwijanie poczucia rytmu
- rozwijanie umiejętności liczenia
- zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi
- ukazywanie konsekwencji nieprzestrzegania zakazów dotyczących zimowych zabaw
- rysowanie do wysłuchanego tekstu
- zachęcanie do pozyskiwania informacji na temat dzieciństwa członków swojej rodziny
- pamięciowe opanowanie utworu literackiego
- wyjaśnianie znaczenia drzewa genealogicznego
- rozwijanie aktywności twórczej

GRUDZIEŃ

Krąg tematyczny:
1.    Tutaj rosły paprocie
2.    Nadchodzi zima
3.    Święta, święta...


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:    
 rozwijanie percepcji słuchowej
 zapoznanie z wyglądem ziemi w czasach prehistorycznych
zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów
 rozwijanie sprawności manualnej
 zapoznanie z produktami powstałymi wskutek chemicznej przeróbki węgla
 rozwijanie sprawności manualnych
 zapoznanie z wyglądem i brzmieniem kołatki; instrumentacja piosenki z wykorzystaniem tego instrumentu
 zapoznanie z właściwościami fizycznymi soli i węgla kamiennego
 rozwijanie umiejętności liczenia
 dostrzeganie cykliczności pór roku
 poznawanie właściwości śniegu i lodu
 pamięciowe opanowanie utworu literackiego
 zapoznanie ze sposobem wykonywania śniegowych gwiazdek różnymi technikami
 umuzykalnienie dzieci, rozwijanie umiejętności wokalnych
 utrwalenie nazw elementów pogody
 rozwijanie orientacji przestrzennej
 rozwijanie mowy
 rozwijanie umiejętności malowania na kartkach o różnej fakturze na zaproponowany temat
 przybliżanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 rozwijanie pamięci słuchowej
 zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia w różnych krajach
 utrwalanie znajomości własnego adresu
 zapoznanie ze sposobem łączenia różnorodnych materiałów w pracy plastycznej

LISTOPAD
Krąg tematyczny:
1.    Jesienne nastroje
2.    Dbamy o zdrowie
3.    Moje domowe zwierzątko
4.    Urządzenia elektryczne

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:    
 utrwalenie nazw pór roku
 zachęcanie do wykonywania doświadczeń
 rozwijanie umiejętności wokalnych
 zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie
 poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez łączenie ze sobą różnych technik plastycznych
 rozwijanie umiejętności liczenia
 rozwijanie umiejętności rozwiązywania zagadek wzrokowych, słuchowych i słownych
 zapoznanie z nazwą aktualnego miesiąca
 poznawanie nowej techniki plastycznej
usprawnianie narządów artykulacyjnych
 uświadamianie, jakie znaczenie dla każdego człowieka ma zdrowie
 zachęcanie dzieci do spożywania zdrowej żywności
 zapoznanie z wyglądem, budową, nazwą tamburynu i grą na nim
 zapoznanie z pracą stomatologa
 rozwijanie sprawności manualnej
 poznawanie nazw posiłków i pór dnia
rozwijanie opiekuńczego stosunku do psów
rozwijanie mowy i myślenia
rozwijanie logicznego myślenia
 poznawanie właściwości magnesu
przygotowanie do nauki czytania
 rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy telefonicznej
 rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 zapoznanie ze sposobami oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie
 zwrócenie uwagi na znaczenie prądu w gospodarstwie domowym
 rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów
 rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu
 poznanie różnych sposobów otrzymywania energii
 poznawanie złych i dobrych przewodników ciepła

PAŹDZIERNIK
Krąg tematyczny:
1. Jesień w sadzie
2. Jesień na działce
3. O sobie samym
4. Nasze zmysły


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
 zapoznanie z wyglądem sklepu, w którym można kupić owoce
 rozwijanie umiejętności malowania
 zapoznanie z nazwami drzew owocowych
 zapoznanie ze sposobem wykonania kompotu jabłkowego
 rozwijanie umiejętności liczenia
 klasyfikowanie owoców ze względu na ich pochodzenie
 ustalanie równoliczności dwóch zbiorów
 rozwijanie poczucia rytmu
 zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę
 wyrażanie własnych obserwacji w ekspresji plastycznej
 wielozmysłowe poznawanie warzyw
 rozpoznawanie i nazywanie warzyw
 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 zapoznanie ze sposobami wykonania sałatki warzywnej
 rozwijanie poczucia rytmu muzycznego
 zapoznanie ze sposobem wykonania stempli z warzyw oraz odbitek z ich wykorzystaniem
 rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
 zachęcanie do zabawy w teatr
 rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania uczuć
 rozwijanie sprawności manualnej
 organizowanie zabaw muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem instrumentów
 sprzyjanie identyfikowaniu się z bohaterami pozytywnymi
 przyporządkowanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym
 zachęcanie do stosowania zwrotów grzecznościowych
 rozpoznawanie i kontynuowanie rytmów
 organizowanie sytuacji sprzyjających budowaniu dziecięcych systemów wartości
 tworzenie formy przestrzennej
 rozpoznawanie i nazywanie części ciała
 rozwijanie myślenia i spostrzegawczości
 uświadomienie istnienia różnych narządów zmysłów
 rozwijanie umiejętności łączenia w pracy plastycznej różnorodnych materiałów
 nauka piosenek i wierszy
 uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka
 korelacja muzyki z plastyką
 podkreślenie znaczenia zmysłu wzroku
 poznawanie różnych rodzajów okularów

WRZESIEŃ
Krąg tematyczny:
1.    Witajcie w szkole
2.    Droga do szkoły
3.    Nadeszła jesień
4.    Co robią zwierzęta jesienią?

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
 zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w szkole
 zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy
 przygotowanie do nauki czytania
 zachęcanie do bliższego poznawania swoich rówieśników
 zapoznanie ze zwyczajami panującymi w szkole
 opracowanie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w szkole
 rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej
 rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni
 rozwijanie zainteresowania ruchem drogowym
 zapoznanie z podstawowymi zasadami pieszego i kołowego ruchu drogowego
 zapoznanie z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i wodnej
 rozwijanie sprawności manualnej
 rozwijanie orientacji przestrzennej
 przybliżenie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa
 rozwijanie słuchu fonematycznego
 rozwijanie umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych i ukośnych
 zachęcanie do obserwowania środowiska przyrodniczego, jakim jest park
 rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki
 wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej
 rozwijanie mowy
 ćwiczenia narządów artykulacyjnych, różnicowanie głosek
 dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu
 zapoznanie z wybranymi grzybami jadalnymi i niejadalnymi
 rozwijanie narządów artykulacyjnych
 rozwijanie umiejętności liczenia
 zapoznanie ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy
 rozwijanie poczucia rytmu muzycznego
 rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy
 zwrócenie uwagi na pokarmy spożywane przez zwierzęta
 łączenie ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej