Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju

 

Nawigacja

*** Aktualności - rok szkolny 2014/2015 2013/2014 Statut Oddziału Przedszkolnego Plan zajęć Ramowy rozkład dnia Miesięczne plany pracy Kalendarz imprez i uroczystości Dożywianie Sylwetka dziecka 6-letniego Galeria zdjęć 2013/2014 Galeria zdjęć 2014/2015

Oddział Przedszkolny

Ramowy rozkład dnia

8:00 – 8:20  Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, rozmowy indywidualne, zabawy integracyjne.

8:20 – 9:15  Porządkowanie sali. Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne. Śniadanie. Czynności higieniczne, wyrabianie nawyków higienicznych.

9:15 – 9:45  Zajęcia dydaktyczne wyzwalające aktywności dzieci w różnych sferach rozwoju z uwzględnieniem przerw i zmiany rodzaju aktywności.

9:45 – 11:00  Zabawy na boisku szkolnym, na placu zabaw, spacery, gry i zabawy sportowe.

11:00 – 11:40  Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne. Obiad, nabywanie umiejętności kulturalnego zachowanie się podczas posiłku, prawidłowe spożywanie posiłku. Dbanie o porządek w miejscu spożywania posiłku, czynności higieniczne.

11:40 – 12:00  Zabawy dydaktyczne, gry stolikowe, zabawy ruchowe, zajęcia wynikające z aktualnych zainteresowań dzieci.

12:00 – 12:30  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze.

12:30 – 13:00  Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, czynności organizacyjne, opiekuńcze.

Ramowy rozkład dnia według podstawy programowej

1. Co najmniej 1/5 czasu - Zabawa dzieci . W tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela.

2. Najwyżej 1/5 czasu - Zajęcia dydaktyczne. Różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego.

3. Co najmniej 1/5 czasu; a w przypadku dzieci młodszych co najmniej 1/4 czasu. - Zajęcia na świeżym powietrzu; Dzieci spędzają ten czas w ogrodzie, na boisku, parku, na wycieczkach, spacerach. Organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze.

4. 2/5 czasu - Zajęcia według uznania nauczyciela. Nauczyciel może dowolnie zagospodarować ten czas, uwzględniając możliwości, zainteresowania, wiek dzieci, intensywność zajęć. W tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne.