Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju

 

Nawigacja

*** Patron Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Świetlica szkolna Biblioteka szkolna Pedagog szkolny Psycholog Logopeda Pielęgniarka szkolna Świetlica opiekuńczo-wychowawcza Realizowane programy Program obchodów 70-lecia szkoły Media o nas

O szkole

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30. Każde dziecko zgłoszone do świetlicy zostało przyjęte. Ogółem zapisanych jest 54 uczniów   w wieku  6 – 11 lat (klasy I – IV).

Na początku roku szkolnego dzieci oraz rodzice zostali zapoznani z regulaminem świetlicy oraz zasadami gier i zabaw zespołowych. Wybrano Samorząd Świetlicy.

Dzieci mogą uczestniczyć w różnych rodzajach zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia. Każde z nich może znaleźć dla siebie odpowiednie zajęcie. Dzieci w  świetlicy biorą udział w grach i zabawach dydaktycznych i interaktywnych, w zajęciach ruchowych, w zajęciach plastycznych, muzycznych, teatralnych, czytelniczych, origami. Mogą wspólnie grać w gry planszowe rozwijające myślenie, koncentrację,  uczące dyscypliny i właściwych zachowań w momencie przegranej. Każdy uczeń może odrobić zadanie domowe, a pomocą służą mu zawsze wychowawcy świetlicy.

W bieżącym roku szkolnym w świetlicy realizowane są zadania projektu „SZKOŁA DOBRZE WYCHOWANA”.

Świetlica szkolna stanowi ważne ogniwo współczesnego systemu wychowawczego szkoły, jest jej integralną częścią i realizuje dużą część zadań opiekuńczo – wychowawczych. Zapisy dzieci do świetlicy odbywają się w pierwszym tygodniu września. Na podstawie wypełnionych przez rodziców kart ustala się czas pracy świetlicy szkolnej.

Dokumentacja świetlicy:

 • Karty zapisu dzieci.
 • Roczny Plan Pracy Świetlicy.
 • Program Wychowawczy Świetlicy.
 • Dziennik Zajęć Opiekuńczo – Wychowawczych.
 • Regulamin Świetlicy.
 • Zasady zachowania się w czasie zajęć grupowych.

Cele pracy świetlicy szkolnej:

 • Zapewnienie uczniom opieki przed zajęciami lekcyjnymi i po lekcjach.
 • Rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej i współdziałania w grupie.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
 • Stwarzanie warunków do wypoczynku i kontaktów społecznych.

W ramach pracy w świetlicy szkolnej realizowane są:

Zajęcia plastyczno – techniczne: malowanie farbami używając różnych narzędzi, rysowanie różnymi rodzajami kredek, komponowanie prac z różnych materiałów, prace przestrzenne z plasteliny oraz papieru, wycinanki, wydzieranki, origami.

 

                                   

 • Zajęcia z zakresu żywego słowa: zabawy słowne, głośne czytanie wierszy i bajek, pogadanki, uczenie się wierszy na pamięć, uczenie się ról do przestawień szkolnych)

             

 • Zajęcia muzyczne: słuchanie piosenek, śpiewanie piosenek, zabawy rytmiczne przy muzyce.

              

 • Zajęcia dydaktyczne: odrabianie zadań domowych, gry dydaktyczne i edukacyjne, układanie bajek do ilustracji, rozwiązywanie krzyżówek.

               

 • Gry i zabawy świetlicowe: gry planszowe, zabawy z fantami, gry i zabawy integracyjne.

                

 • Zajęcia sportowe: gry zespołowe – w dwa ognie, gry i zabawy sportowe rozwijające spostrzegawczość i koncentrację.

 

Nasi uczniowie mogą w szkole wypić gorąca herbatę .

 

Mogą także zjeść smaczny obiad.