Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju

 

Nawigacja

*** Patron Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Świetlica szkolna Biblioteka szkolna Pedagog szkolny Psycholog Logopeda Pielęgniarka szkolna Świetlica opiekuńczo-wychowawcza Realizowane programy Program obchodów 70-lecia szkoły Media o nas

O szkole

Patron

 

Stefan Żeromski

 

Był człowiekiem wyjątkowo bacznie obserwującym rzeczywistość, wrażliwym na krzywdę ludzką, otwartym i nieugiętym w prezentowaniu swoich poglądów. Swoim życiem i twórczością potwierdzał ogromne zaangażowanie w sprawy narodowe i społeczne.

Przyszedł na świat 14 X 1864 r. w Strawczynie na ziemi kieleckiej, u stóp Gór Świętokrzyskich w zubożałej rodzinie szlacheckiej o bogatych tradycjach patriotycznych. Wczesna strata rodziców, trudna sytuacja materialna, częste choroby i zamiłowania pisarskie nie sprzyjały systematycznej nauce. Autobiograficzna powieść „Syzyfowe prace” jest obrazem niełatwego życia pisarza z tego okresu.

W 1888 r. zmuszony był przerwać naukę ze względu na brak środków do życia i przez kilka lat pracował jako guwerner w różnych domach szlacheckich, wzbogacając swoje doświadczenia poprzez obserwację życia ziemiańskiego i zetknięcie z niedolą ludu.

W roku 1892 r. objął posadę bibliotekarza, początkowo w Polskim Muzeum Narodowym w Rapperswil w Szwajcarii, a po powrocie do kraju w Bibliotece Ordynacji Zamoyskich w Warszawie.

W latach 1909 – 1912 przebywał w Paryżu, a od 1913 w Zakopanem, gdzie brał czynny udział nie tylko w życiu kulturalnym regionu, ale też działał na rzecz organizacji niepodległościowych. Jesienią 1919 roku zamieszkał w Warszawie angażując się w życie literackie stolicy.

Twórczość swą poświęcił sprawie wyzwolenia narodowego i walce z niesprawiedliwym ustrojem. Posługiwał się pseudonimami Maurycy Zych i Józef Katerla.

W ostatnich latach życia Stefan Żeromski – syn ziemi kieleckiej, miłośnik urody Tatr stał się piewcą polskiego morza i Wybrzeża.

Był kandydatem do nagrody Nobla, jednak utracił tę szansę na skutek kontrowersji powstałych wokół wydanego w 1922 roku „Wiatru od morza”. W 1925 roku otrzymał pierwszą państwową nagrodę literacką.

Pisarz zmarł 20 XI 1925 r. w Warszawie.


W 1946 roku z inicjatywy kierownika szkoły Tomasza Przetacznika, miłośnika twórczości Stefana Żeromskiego, Szkoła Podstawowa w Trzcińsku-Zdroju przyjęła imię tego pisarza, który podobno, "najlepiej umiał przyłożyć ucho do ziemi ojczystej, aby dobrze słyszeć bicie serca Ojczyzny".


W Szkole Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju daty urodzin i śmierci Stefana Żeromskiego na stałe weszły do kalendarza imprez i uroczystości szkolnych. Od kilkunastu lat w okresie od 14 października do 20 listopada w szkole odbywają się Dni Patrona mające na celu przybliżenie uczniom postaci pisarza i jego twórczości.


18 listopada 2011 roku w Szkole Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju odbyła się uroczystość odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej z okazji 65. rocznicy nadania szkole imienia Stefana Żeromskiego.

Aktu odsłonięcia tablicy dokonali burmistrz gminy Zbigniew Kitlas i dyrektor szkoły Violetta Papież.

 

Relacja z uroczystości odsłonięcia tablicy


 

Wybrane aforyzmy Stefana Żeromskiego

 

"Miłość rodzinnego kraju i miłość idei może zapewnić możliwe na ziemi szczęście"

"Człowiek to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno. Wyjąwszy krzywdy bliźniego, wolno każdemu czynić co chce"

"Prawdę należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom"

 

Stefan Żeromski